Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE EBO 3D Printer 2014-06-01 ~
RoHS RoHS SGS 3D PRINTER FILAMENT PLA 2016-01-13 ~ 2016-01-18
RoHS RoHS SGS 3D Printer Fiament ABS 2016-01-13 ~ 2016-01-18
SGS SGS SGS 3D Printer Filament ABS 2016-01-17 ~
SGS SGS SGS 3D Printer Filament PLA 2016-01-17 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này